EN
Červen 22, 2011 | Blog » Ostatní


Historie a současnost mých webových stránek

Úvodní i závěrečné odstavce většiny doprovodných textů k nějakému rozsáhlejšímu projektu mívají často lehký sentimentální nádech, snaží se v případě úvodního textu podávat vize do budoucna, v případě závěrečných slov pak shrnout či zhodnotit, do jaké míry se tyto vize podařilo naplnit. Tento článek nebude výjimkou. Nečekejte však ryze úvodní ani závěrečný text, ale spíše obojí dohromady.
Protože nejen v internetovém světě platí, že tam, kde něco končí, něco jiného začíná.


První krůčky – Web 1.0

Vše začalo docela obyčejně. První náznaky toho, že jednou budu psát tento článek, se objevily na gymnáziu, někdy v průběhu třetího nebo čtvrtého ročníku. (Cíleně se přitom vyhýbám čas hodnotícím slůvkům už/až, protože rozhodnout, zda je v tomto věku pozdě či ne pro to, začít se studiem internetových technologií, je poměrně nesnadné a ani to není mým cílem.) V té době jsem v rámci předmětu IVT–Informační a výpočetní technika během několika hodin vytvořil jako domácí úkol to, co zpětně nazývám Web 1.0.

Jak už to tak u mých středoškolských domácích úkolů bývalo, Web 1.0 byl vyloženě odfláknutý :-). Čisté HTML obsahující logo navržené ve Wordu, obskurně vyřešený styl menu a v neposlední řadě text skopírovaný z první náhodné internetové stránky, což kdyby moje učitelka IVT věděla, tak bych od ní nikdy Splněno nedostal. Přes to všechno jej ale považuju za důležitý okamžik mého života a v podstatě jeden z impulsů, které nastartovaly můj zájem o informační technologie.

První krůčky podruhé – Web 2.0

Říká se, že člověk se danou věc naučí teprve až tehdy, když ji opravdu potřebuje. V  tomto případě tomu nebylo tak doslova, přece jen, skrytá touha mít své vlastní osobní stránky ve mně stále více převládala. Ani obojí dohromady by však nedokázalo udělit událostem tak rychlý spád, nebýt mého kamaráda a bývalého spolužáka, Mirka Štufky. Teprve až jeho nabídka, přesunout můj web z původního freehostingu na (možná ještě dosud funkční) adrese http://math.webz.cz pod jím spravovaný komerční webhosting, mi dodala odvahu pokusit se změnit své sny v realitu.

Nezůstalo ale jen u planých slibů a bujarých oslav nového počátku – stránky opravdu vykazovaly jistou nenulovou aktivitu. Objevil se na nich postupně rozvrh hodin s odkazy na jednotlivé vyučující nebo stránka s informacemi o mnou spravované kufrárně na kolejích 17. Listopadu, web však měl již od počátku jeden handicap a to, že snažil těžit pouze z čistého HTML. Což, jak se později ukázalo, nebylo životaschopné, a tedy hlavním smyslem jeho existence byla nakonec jen praktická výuka jazyka HTML.
Bylo tedy nutné začít znova, s širším záběrem a s pomocí technologie kaskádových stylů. Zbývalo jen najít chuť a hlavně čas se do něčeho podobně rozsáhlého pustit.

Konečně poctivý web! – Web 3.0

Ten přišel začátkem července roku 2010.
Narozdíl od předchozích verzí nebyl (v podstatě téměř současný) Web 3.0 orientován na konečný produkt za konstantní čas ale naopak na kvalitu a bylo k němu od počátku přistupováno jako k verzi finální. V průběhu letních měsíců se vyrýsovala jasnější představa o struktuře stránek a o tom, co by mělo být jejich cílem, byla sepsána jejich základní kostra a CSS soubor ztělesňující mé představy o jejich konkrétním vzhledu.

Po této fázi již stránkám nebránilo nic v jejich rozvoji a tak mohly dle potřeby zvesela nabývat na objemu.
Poslední zaznamenáníhodnou událostí by mohlo být nedávné uvedení (současné) minoritní verze Web 3.1, která významným způsobem zasáhla do vzhledu stránek a dodala jim moderní vzdušnost. Za to vděčím především velmi intuitivnímu a i přesto poměrně komplexnímu nástroji pro práci s grafikou, Paint.net, a tedy bych jeho tvůrcům rád vyjádřil své díky alespoň prostřednictvím této neúmyslné reklamy.

A nakonec trocha věštění z koule…

A to je, nepočítaje tisíce a tisíce drobných úprav, změn a vylepšení, z historie a současnosti stránek v podstatě vše. A dál?
Hlavním mým současným cílem je dodat stránkám kvalitní obsah. To je totiž to, co má na internetu skutečnou hodnotu. V delším časovém horizontu bych rád své stránky rozšířil o několik nových sekcí a trochu více propagoval jejich jméno do podvědomí široké veřejnosti.

A pro ukojení zvědavosti opravdu extrémních vizionářů bych zmínil, že jedním z mých cílů je také na technologii PHP založený Web 4.0.
Ale to už jsem své fantazii pustil uzdu trochu příliš :-).

Tak jako jsem na začátku tohoto článku své plány a cíle ohledně svých webových stránek nastínil, tak je na čase, abych v rámci blížícího se konce upřímně zhodnotil jejich smysl. Mým cílem je totiž vytvořit stránky s hodnotným obsahem, jejichž dobré jméno se bude šířit světem, bez jazykového či vědomostního omezení. To však již nezáleží na mně, ale na návštěvnících mých stránek a na tom, jestli budou mít o tento druh obsahu zájem.
Ale to ukáže až čas.


Vaše komentáře, náměty či připomínky vřele uvítám na své e-mailové adrese.
Copyright © 2010 – 2013 Tomáš Jeziorský